Založení TJ Sepap je velmi úzce spojeno s existencí podniku Severočeské papírny a spadá do 60 let minulého století. Sportovní činnost ve městě se v té době intenzivně rozvíjela. Sepap se rozhodující měrou podílel finančně i organizačně na vybudování sportovišť ve Štětí.

Po roce 1989, kdy byly k tomu dány zákonné podmínky byla z iniciativy TJ Sepap založena právnická osoba – Občanské sdružení TJ Sepap Štětí. Na výroční členské schůzi v roce 1990 byly schváleny stanovy organizace a organizační řád a požádáno Ministerstvo vnitra o jeho registraci. Tato registrace byla úspěšná a od té doby Sportovní klub ve Štětí existuje a pracuje.

V pruběhu let došlo k několika změnám, kdy byly založeny nové oddíly a naopak některé oddíly přešly pod kulturní odbor města, nebo se staly samostatnými právnickými osobami. Sportovní klub se v průběhu své existence několikrát přejmenoval, v souladu se změnou vlastníků generálního partnera. Postupně to byla jména SK AssiDomän, SK Frantschach, SK Mondi Packaging Štětí, SK Mondi Štětí a poslední změnou je SK Štětí.


ASPV

Florbal

Fotbal

Jachting

Kanoistika

Skateboard

Stolní tenis

Tenis

Volejbal