Tento oddíl sdružující 23 členu, byl ze všech oddílu nejvíce postižen povodněmi. Měl ještě o něco větší smůlu než jachtaři. Velká voda zdevastovala celý areál, odplavila sportovní vybavení a navíc, protože nezkolaudovaná stavba nebyla pojiština oddíl jen velmi obtížně dává dohromady prostředky na jeho obnovu.

Přesto se díky obětavosti jeho členů za přispění ČSTV a daru od našich sponzoru podařilo obnovit budovu a teď se pracuje na vnitřním vybavení. Lodí zatím má oddíl poskrovnu a proto ani není možná významnější účast na závodech. Sportovní činnost přesto již byla zahájena. Postupně ji chce oddíl rozvinout.

Kontakty:
Piskáček Jan | předseda | tel.: 775 647 312


2016-12-30 07:52:45 - kategorie: kanoistika
PF 2017


2015-12-30 16:22:45 - kategorie: kanoistika
PF 21062015-04-29 02:52:11 - kategorie: kanoistika
Zpráva o činnosti v roce 2014
Oddíl kanoistiky SK Štětí – vodní slalom, sjezd a turistika

Tak jako každým rokem, tak i v roce 2014, jsme se sešli dopoledne 1.ledna v loděnici, tentokrát v rozšířené sestavě o několik rodinných příslušníků a dvou bývalých členů. Vše podstatné jsme probrali,popovídali si a a konstatovali, že máme před sebou opět dost práce.
V první polovině roku, v dubnu, se nám podařilo obnovit přípojku vody, kterou nám veslaři (KVS) při demolici části své loděnice přerušili. Dlouho se k ničemu neměli a tak oprava zase zbyla na nás. Nejvíce času a námahy bylo vynaloženo při výkopových prácech, kdy bylo třeba vyhledat potrubí a místo pro nové napojení vodovodní přípojky. Vzhledem k tomu, že KVS plánuje výstavbu nové loděnice, uvažujeme o nové samostatné přípojce vody i elektro, aby se podobná situace v budoucnu nemohla opakovat. V květnu a červnu jsme opravili a následně osadili plato včetně schodů do vody, dle potřeby probíhaly opravy lodí a začali jsme postupně zavěšovat branky treninkové dráhy v prostoru před loděnicí.
V druhé polovině roku jsme v zavěšování dalších branek pokračovali a zahájili jsme práce na provedení tepelné izolace stropů dílny a šaten. Tyto práce byly dokončeny počátkem měsíce října. V závěru roku byl osazen na vrata dílny solární kolektor, který by měl přispět k zlepšení vnitřního prostředí místnosti, a rozhodli jsme se také pro instalaci zabezpečovacího zařízení loděnice. Odborné práce nám provedla firma a vlastními silami jsme zajistili všechny pomocné práce. Jednalo se zejména o provedení výkopové rýhy pro kabel, jeho položení do chráničky, včetně zásypu, provrtání potřebných prostupů zdmi a další drobnější práce. Před zimním obdobím jsme vypustili vodu z horních, mrazem ohrožených rozvodů a zabezpečili všechen zimou ohrožený materiál.
V průběhu roku probíhala pravidelná údržba pozemku kolem loděnice sekáním a vyhrabováním trávy.

Rekapitulace hodin odpracovaných členy oddílu :

rok loděnice opravy lodí různé(adm.a p.) celkem
2002–13 13 753 122 345 14220
2014 606 23 - 629
Celkem 14359 145 345 14849


Závodní činnost v r.2014 byla zahájena v květnu slalomy v Sušici na řece Otavě, v červnu jsme absolvovali Křivoklátské slalomy na řece Berounce. Další závody se uskutečnily v červenci ve Strakonicích na Otavě, následovaly slalomy v Kadani na bývalém mlýnském náhonu u řeky Ohře a koncem měsíce slalomy na Paraplíčku na \Jizeře. Sezonu jsme ukončili v září účastí na MČR dorostu na Křivoklátě a slalomy v Třebechovicích na řece Orlici.
Pěknými umístěními a bodovými zisky v těchto závodech obhájili naši závodníci ve slalomu čtyři III.výkonnostní třídy v kategorii K1 (kajak jednotlivci) a jednu III. Výkonnostní třídu v kategorii C1 (kanoe jednotlivci).
SK Štětí také úspěšně reprezentují naši dosud aktivní rozhodčí I. a II.třídy, kteří rozhodovali na všech výše uvedených závodech a dále pak ještě na 1.a 2.ČP v Praze Troji, 3.a 4.ČP na Trnávce, 3.a 4.NKZ ve Veltrusech a MČR žactva na Paraplíčku. V celostátním žebříčku se z 83 klasifikovaných rozhodčích umístil na 1.místě Antonín Kočí, na 17.místě Karel Vrána, na 38.místě Honza Piskáček, na 45.místě Iva Piskáčková a na 55.místě Jarka Roučková.
I v letošním roce máme před sebou mnoho úkolů. Musíme provést nátěr plechové krytiny střechy, dokončit úpravy na verandě a dořešit vnitřní uspořádání, což se nám vloni zcela nepodařilo. Je třeba v prostoru před loděnicí znovu obnovit treninkovou dráhu, pokud možno s ještě větším počtem branek. Údržba lodí, pádel,sportovní výstroje a starost o údržbu pozemku kolem loděnice nás také nemine. Doufáme jen, že nenastanou nějaké nepředvídané komplikace v souvislosti se zahájením stavby nové loděnice sousedního KVS !?
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kdo nás v našem úsilí dosud podporovali,rodičům, všem sponzorům, VV SK Štětí, MěÚ Štětí, ČUS a ČSK DV.

Ve Štětí, 6.4.2015
za oddíl J.Piskáček


Archiv starších zpráv

ASPV

Florbal

Fotbal

Jachting

Kanoistika

Skateboard

Stolní tenis

Tenis

Volejbal