Tento oddíl sdružující 23 členu, byl ze všech oddílu nejvíce postižen povodněmi. Měl ještě o něco větší smůlu než jachtaři. Velká voda zdevastovala celý areál, odplavila sportovní vybavení a navíc, protože nezkolaudovaná stavba nebyla pojiština oddíl jen velmi obtížně dává dohromady prostředky na jeho obnovu.

Přesto se díky obětavosti jeho členů za přispění ČSTV a daru od našich sponzoru podařilo obnovit budovu a teď se pracuje na vnitřním vybavení. Lodí zatím má oddíl poskrovnu a proto ani není možná významnější účast na závodech. Sportovní činnost přesto již byla zahájena. Postupně ji chce oddíl rozvinout.

Kontakty:
Piskáček Jan | předseda | tel.: 775 647 312


2021-12-20 05:59:15 - kategorie: kanoistika
PF 20232021-12-22 12:10:15 - kategorie: kanoistika
PF 20222020-12-22 14:50:11 - kategorie: kanoistika
PF 20212019-10-02 09:05:12 - kategorie: kanoistika
Přehlídka volnočasových aktivit v rámci týdne mobility
Oddíl kanoistiky SK Štětí se v pátek 20.9. také zúčastnil přehlídky volnočasových aktivit v rámci týdne mobility, pořádané Městským úřadem na pěší zoně ve Štětí. Školáci si zde v přivezených lodích vyzkoušeli pádlování ,na suchu'. Věříme, že alespoň někteří z nich, budou mít chuť zkusit to i na vodě. Zveme je do loděnice, kde se scházíme každé úterý a čtvrtek od 15ti hodin.
Pro jistotu přikládám fotku loděnice, je to ta menší, porostlá břečťanem..2018-12-20 05:32:56 - kategorie: kanoistika
PF 20192018-05-22 12:08:22 - kategorie: kanoistika
Nábor nových členů2017-12-26 18:32:57 - kategorie: kanoistika
Stručné zhodnocení sezony 2017
Kanoistika – vodní slalom

V současné době má oddíl kanoistiky 26 členů. Ti aktivní z nich, absolvovali celkem 6 slalomových závodů. Díky umístěním a bodovým ziskům v jednotlivých závodech získali dvě III. výkonostní třídy v kategorii K1 (kajak jednotlivci) a jednu III.výkonostní třídu v kategorii C1 (kanoe jednotlivci).
Náš oddíl úspěšně reprezentují i čtyři rozhodčí s kvalifikací I. a II.třídy. Rozhodovali na veřejných závodech ve Stružnici na řece Ploučnici,na Paraplíčku na řece Jizeře,ve Strakonicích na Otavě,v Roudnici na USD, v Plzni pod Borskou přehradou na Radbuze,na Jizeře v Benátkách a na USD ve Veltrusech. Dále působili na NKZ v Roudnici (národní kontrolní závod), Českém poháru žáků v Kadani na Ohři,Českém poháru dospělých v Želivu na Trnávce,AMČR (akademické mistrovství ČR) na USD v Praze Troji,MČR žáků v Brandýse nad Labem a MČR dorostu na USD v Roztokách u Křivoklátu na Berounce.
V celostátním žebříčku se umístili na 10.,12.,21.a 22.místě z celkového počtu 64 klasifikovaných rozhodčích.
Velké úsilí věnovali členové oddílu také údržbě loděnice a úpravě jejího okolí. Bylo odpracováno celkem 539 hodin, z toho správce, t.č.pan Kočí, 123 hod.

Za výbor oddílu : Honza Piskáček2017-10-23 15:32:56 - kategorie: kanoistika
PF 20182016-12-30 07:52:45 - kategorie: kanoistika
PF 2017


2015-12-30 16:22:45 - kategorie: kanoistika
PF 21062015-04-29 02:52:11 - kategorie: kanoistika
Zpráva o činnosti v roce 2014
Oddíl kanoistiky SK Štětí – vodní slalom, sjezd a turistika

Tak jako každým rokem, tak i v roce 2014, jsme se sešli dopoledne 1.ledna v loděnici, tentokrát v rozšířené sestavě o několik rodinných příslušníků a dvou bývalých členů. Vše podstatné jsme probrali,popovídali si a a konstatovali, že máme před sebou opět dost práce.
V první polovině roku, v dubnu, se nám podařilo obnovit přípojku vody, kterou nám veslaři (KVS) při demolici části své loděnice přerušili. Dlouho se k ničemu neměli a tak oprava zase zbyla na nás. Nejvíce času a námahy bylo vynaloženo při výkopových prácech, kdy bylo třeba vyhledat potrubí a místo pro nové napojení vodovodní přípojky. Vzhledem k tomu, že KVS plánuje výstavbu nové loděnice, uvažujeme o nové samostatné přípojce vody i elektro, aby se podobná situace v budoucnu nemohla opakovat. V květnu a červnu jsme opravili a následně osadili plato včetně schodů do vody, dle potřeby probíhaly opravy lodí a začali jsme postupně zavěšovat branky treninkové dráhy v prostoru před loděnicí.
V druhé polovině roku jsme v zavěšování dalších branek pokračovali a zahájili jsme práce na provedení tepelné izolace stropů dílny a šaten. Tyto práce byly dokončeny počátkem měsíce října. V závěru roku byl osazen na vrata dílny solární kolektor, který by měl přispět k zlepšení vnitřního prostředí místnosti, a rozhodli jsme se také pro instalaci zabezpečovacího zařízení loděnice. Odborné práce nám provedla firma a vlastními silami jsme zajistili všechny pomocné práce. Jednalo se zejména o provedení výkopové rýhy pro kabel, jeho položení do chráničky, včetně zásypu, provrtání potřebných prostupů zdmi a další drobnější práce. Před zimním obdobím jsme vypustili vodu z horních, mrazem ohrožených rozvodů a zabezpečili všechen zimou ohrožený materiál.
V průběhu roku probíhala pravidelná údržba pozemku kolem loděnice sekáním a vyhrabováním trávy.

Rekapitulace hodin odpracovaných členy oddílu :

rok loděnice opravy lodí různé(adm.a p.) celkem
2002–13 13 753 122 345 14220
2014 606 23 - 629
Celkem 14359 145 345 14849


Závodní činnost v r.2014 byla zahájena v květnu slalomy v Sušici na řece Otavě, v červnu jsme absolvovali Křivoklátské slalomy na řece Berounce. Další závody se uskutečnily v červenci ve Strakonicích na Otavě, následovaly slalomy v Kadani na bývalém mlýnském náhonu u řeky Ohře a koncem měsíce slalomy na Paraplíčku na \Jizeře. Sezonu jsme ukončili v září účastí na MČR dorostu na Křivoklátě a slalomy v Třebechovicích na řece Orlici.
Pěknými umístěními a bodovými zisky v těchto závodech obhájili naši závodníci ve slalomu čtyři III.výkonnostní třídy v kategorii K1 (kajak jednotlivci) a jednu III. Výkonnostní třídu v kategorii C1 (kanoe jednotlivci).
SK Štětí také úspěšně reprezentují naši dosud aktivní rozhodčí I. a II.třídy, kteří rozhodovali na všech výše uvedených závodech a dále pak ještě na 1.a 2.ČP v Praze Troji, 3.a 4.ČP na Trnávce, 3.a 4.NKZ ve Veltrusech a MČR žactva na Paraplíčku. V celostátním žebříčku se z 83 klasifikovaných rozhodčích umístil na 1.místě Antonín Kočí, na 17.místě Karel Vrána, na 38.místě Honza Piskáček, na 45.místě Iva Piskáčková a na 55.místě Jarka Roučková.
I v letošním roce máme před sebou mnoho úkolů. Musíme provést nátěr plechové krytiny střechy, dokončit úpravy na verandě a dořešit vnitřní uspořádání, což se nám vloni zcela nepodařilo. Je třeba v prostoru před loděnicí znovu obnovit treninkovou dráhu, pokud možno s ještě větším počtem branek. Údržba lodí, pádel,sportovní výstroje a starost o údržbu pozemku kolem loděnice nás také nemine. Doufáme jen, že nenastanou nějaké nepředvídané komplikace v souvislosti se zahájením stavby nové loděnice sousedního KVS !?
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kdo nás v našem úsilí dosud podporovali,rodičům, všem sponzorům, VV SK Štětí, MěÚ Štětí, ČUS a ČSK DV.

Ve Štětí, 6.4.2015
za oddíl J.Piskáček


2014-12-22 12:40:10 - kategorie: kanoistika
PF 2015
PF 2015


2013-12-30 09:40:10 - kategorie: kanoistika
PF 2014
PF 2014


2013-09-18 07:24:07 - kategorie: kanoistika
Den otevřených dveří


2009-09-23 14:50:03 - kategorie: kanoistika
Stručná zpráva oddílu kanoistiky SK Mondi Štětí za 1.pololetí 2009
V 1.pololetí letošního roku bylo na loděnici kanoistů odpracováno cca 180 hodin. Natřela se podlaha, plechová krytina střechy a začalo se s nátěrem oplocení. Oddíloví rozhodčí rozhodovali na 6 ti veřejných závodech, dvou Českých pohárech s vloženým Akademickým mistrovstvím ČR, dvou NKZ-národních kontrolních závodech a Světových závodech v Praze Tróji. Počátkem července jsme absolvovali čtyři veřejné slalomové závody a získali na nich jednu III. výkonnostní třídu.


2009-03-05 11:49:26 - kategorie: kanoistika
Kanoistika - stručné zhodnocení sezony 2008V průběhu první poloviny loňského roku jsme provedli vnitřní a venkovní omítky podélné části objektu loděnice, v druhé polovině roku proběhla betonáž podlah, dokončili jsme tesařské práce na přesahu střechy a osadili zbývající výplně otvorů včetně jejich nátěrů. Těmto činnostem věnovali členové oddílu 1164 hodin. Významné podpory se nám opět dostalo od ČSTV, VV SK, sponzorů SK a dalších našich příznivců.
Nezanedbávali jsme však ani sportovní činnost. Zvláště naši rozhodčí, s kvalifikací I.a II.třídy, úspěšně reprezentovali SK Mondi Štětí.Působili na 12ti veřejných závodech, 6ti Národních kvalifikačních závodech (NKZ), 6ti Českých pohárech (ČP), na Mistrovství ČR žactva, MČR dorostu, MČR dospělých a Akademickém mistrovství ČR. Zejména však je třeba vyzdvihnout jejich účast při rozhodování na Světovém poháru v Praze Troji a Mistrovství světa juniorů v Roudnici. V celostátním žebříčku rozhodčích se umísťují vždy na předních místech. Závodní činnost oodílu byla stále ještě ovlivněna pracemi na obnově loděnice, ale i tak se našim závodníkům podařilo absolvovat několik slalomových závodů a získat dvě III.výkonnostní třídy.


2008-09-08 21:57:38 - kategorie: kanoistika
Co je nového v klubu kanoistů


Oddíl se zvolna vzpamatovává z následků po obou povodních, které v minulých letech zcela zničily objekt loděnice a veškeré sportovní vybavení. V loňském roce byla za podpory ČSTV, VV SK a sponzorů SK, dokončena hrubá stavba loděnice včetně zastřešení.V průběhu první poloviny letošního roku byly dokončeny vnitřní a venkovní omítky,v současné době se pokračuje na vnitřních úpravách a opravách lodí.
Hlavní náplní sportovní činnosti je vodní slalom a vodní turistika. Šest členů oddílu působí již řadu let na slalomových závodech jako rozhodčí. Tři z nich mají kvalifikaci I.třídy a tři II.třídy. Jsou delegováni na významné republikové závody, národní kvalifikační závody, České poháry, Mistrovství ČR žactva, dorostu a dospělých a v celostátním žebříčku rozhodčích se umísťují na předních místech. V letošním roce rozhodovali na Světovém poháru v Praze Troji a čeká je Mistrovství světa dorostu, které se bude konat koncem července v Roudnici. Závodní činnost oddílu se přes všechny potíže, spojené s obnovou loděnice, začala úspěšně rozvíjet. V minulém roce závodníci absolvovali deset sportovních soutěží. Šest závodů slalomových se ziskem dvou III. výkonnostních tříd a čtyři závody Českého poháru vodáků, kde byla získána stříbrná medaile za 2.místo v celkovém hodnocení sezony 2007 ! Oddíl uvítá další nové zájemce o tento krásný sport, hlavně z řad mládeže od 11ti let, kteří umí plavat !


Archiv starších zpráv

ASPV

Florbal

Fotbal

Jachting

Kanoistika

Skateboard

Stolní tenis

Tenis

Volejbal