Velmi oblíbený sport mezi dospělými a mládeži, který v našem oddíle sdružuje téměř 100 sportovců. I zde je zastoupení dětí a mládeže zhruba 50%ní. Oddíl se systematicky věnuje výchově nejmladších talentů. Finanční náročností na nákup vybavení patří tento sport pro jeho členy mezi nejnákladnější. Kvalitní dvorce využívají v hojné míře naši partneři, jak pro individuální sportování, tak pro pořádání turnajů. Kromě turnajů pořádaných doma se zúčastňují jednotlivci ruzných individuálních a kolektivních soutěží.

Oddíl pracuje velmi dobře s dětmi a postupně je připravuje na doplnění družstev. V dalším období počítá oddíl s postupnou rekonstrukcí hrací plochy dvorcu.
Více najdete na našich internetových stránkách www.tenissteti.cz

Kontakty:
Ing.Polák Stanislav | předseda | tel.: 602 220 838
Karlová Eva | správce tenis. kurtů | tel.: 728 069 122
Jan Znamenáček | správce www tenis. oddílu | tel.: 604 842 662


2018-10-05 13:41:46 - kategorie: tenis
Výběrové řizení na pozici: Správce tenisového areálu
Časový harmonogram výběrového řízení:

Informace o zájmu uchazečů do 2.11.2018
Pohovory s uchazeči 19.11.-23.11.2018
Vyhodnocení v týdnu od 26.11. do 30.11.2018
Oznámení výsledku 30.11.2018.
více na stránkách www.tenissteti.cz


Archiv starších zpráv

ASPV

Florbal

Fotbal

Jachting

Kanoistika

Skateboard

Stolní tenis

Tenis

Volejbal